Paragnostenhulp, waar paranormaal normaal is!

ALGEMENE VOORWAARDEN PARAGNOSTENHULP

Door gebruik te maken van één of meerdere van de services aangeboden door Paragnostenhulp verklaard U zich akkoord met de ‘Algemene Voorwaarden’ van Paragnostenhulp. De ‘Algemene Voorwaarden’ van Paragnostenhulp zijn aangepast en gepubliceerd op 1 juni 2019.

Namens Paragnostenhulp,

René van der Vliet

- Voor telefoongesprekken via Paragnostenhulp dient te worden betaald. Alle gebruikte tarieven staan bij de daarbij behorende telefoonnummers vermeld, inclusief welke betaalmethoden er mogelijk zijn.

- Personen onder 18 jaar zijn van het gebruik van de diensten van Paragnostenhulp uitgesloten!!

- Het onheus bejegenen of bewust kwetsen van een van de consulenten van Paragnostenhulp wordt niet geaccepteerd. Doet een dergelijke situatie zich voor dan zal per direct de betreffende klant worden geblokkeerd en eventuele tegoeden komen te vervallen.

- Bij een omgekeerde situatie, consulent is onbeschoft, beledigend of kwetsend. I n dat geval zal de betreffende consulent per direct de toegang tot het platform worden ontzegt. Ook in dat geval komen eventuele tegoeden te vervallen.

- Met geen van de consulenten op Paragnostenhulp is een arbeidsrelatie in de vorm van een dienstbetrekking van kracht. Paragnostenhulp biedt slechts de mogelijkheid om gebruik te maken van het platform van Paragnostenhulp door het ter beschikking stellen van zelfstandige boxen.

- Paragnostenhulp staat niet toe dat consulenten op de stoel van een arts/specialist gaat zitten. Het is enkel toegestaan, wordt zelfs aangemoedigd, om de klant erop te attenderen dat, afhankelijk van het gesprek, het misschien toch beter zou zijn om bepaalde lichamelijke of geestelijke klachten eens aan een arts voor te leggen.

- Uitspraken van een consulent tijdens een consult vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Paragnostenhulp. Aan uitspraken of adviezen van een van de consulenten op Paragnostenhulp kunnen geen rechten worden ontleend. Het is natuurlijk mogelijk dat antwoorden op door U gestelde vragen niet overeenkomen met uw verwachtingspatroon. In die gevallen kan Paragnostenhulp niet inspringen, een consulent geeft door hetgeen wat hij/zij werkelijk doorkrijgt en het is in bepaalde situaties mogelijk dat dit pijnlijk is voor U als klant. Paragnostenhulp heeft er echter voor gekozen om ook minder prettige of zelfs slechte boodschappen aan de klant mede te delen. Hierbij moet altijd eerlijkheid naar- en respect- voor de klant centraal staan zonder daarbij de klant te willen kwetsen.

- Alle consulenten bij Paragnostenhulp zijn zorgvuldig gescreend en kunnen zonder uitzondering allemaal terugkijken op een bewogen leven. De vragen of dingen die U met hen bespreekt zijn in veel gevallen niet onbekend voor hen, dit maakt het voor de klant wellicht wat makkelijker om volkomen open kaart te spelen, zonder angst of schaamte, over hun problemen. Ongeacht wat U bespreekt met een consulent, de inhoud van het gesprek blijft ten alle tijde tussen U en de consulent. Hierop is één uitzondering mogelijk!!

IN HET GEVAL DAT EEN CONSULENT STERKE INDICATIES HEEFT DAT DE KLANT EEN GEVAAR NIET ALLEEN VOOR ZICHZELF MAAR OOK VOOR ANDEREN VORMT NEEMT CONSULENT DIRECT CONTACT OP MET ONS EN NEMEN WIJ HET OVER.

- Wanneer een klant van mening is dat de consulent naar keuze niet of onvoldoende heeft geprobeerd de klant te helpen en blijven de meningen daarover te ver uiteenliggen dan heeft de klant het recht hier een klacht over in te dienen. Dit is mogelijk via info@paragnostenhulp.eu met daarbij de vermelding van het tijdstip van het gesprek en de betreffende consulent. Paragnostenhulp moet dan binnen een week reageren om een besluit of voorstel mede te delendoen. Het is echter uitgesloten dat er restitutie van de gesprekskosten wordt gedaan. Mocht naar de mening van Paragnostenhulp de klant gelijk hebben dan kan Paragnostenhulp een vergoeding in de vorm van credits aanbieden.

René van der Vliet

Bedrijfs/Handelsnaam - Paragnostenhulp

KvK nummer - 69660832.

Vestigingsplaats - Amstelveen

E-mailadres - info@paragnostenhulp.eu

Website - https://www.paragnostenhulp.eu