Paragnostenhulp, waar paranormaal normaal is!

Betreffende Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder AVG)

Geachte lezer,

U bevindt zich thans op de website van Paragnostenhulp

Zoals U weet is met ingang van 25 mei 2018 de nieuwe ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze Europese wetgeving heeft onze Nederlandse privacywet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen.

Privacywetgeving zoals hier bedoeld omvat alle regelgeving omtrent het verwerken en verzamelen van persoonsgegevens en dan moet U denken aan de vragen waarom?, hoe?, welke gegevens en met welk doel gebeurt dit. Vervolgens krijgen we nog vragen als; wie heeft toegang tot, wie mag gebruik maken van, wie ziet toe op beveiliging, wordt er informatie met derde partijen gedeeld, hoe lang mag verzamelde data bewaard blijven en hoe wordt deze bewaard en uiteraard heb ik inzage in mijn eigen gegevens?

Paragnostenhulp wil en dient zich uiteraard ook te houden aan de nieuwe regelgeving en heeft om dit te realiseren interne procedures aangescherpt alsmede op de controle op de naleving van de interne regelgeving;.Hiervoor heeft Paragnostenhulp haar software voor intern gebruik alsook de netwerkomgeving opgeschaald naar een niveau waar de hoogst mogelijke en haalbare beveiliging is gegarandeerd. Tevens zijn er verwerkingsovereenkomsten aanwezig en ondertekend van al de partijen waarbij Paragnostenhulp gebruik maakt van services die noodzakelijk zijn voor het volledig  en veilig kunnen uitvoeren van haar bedrijfsprocessen.

Om volledig te kunnen voldoen aan de nieuwe AVG heeft Paragnostenhulp, in naleving van de nieuwe wetgeving, een “gegevensverwerker”  aangesteld. Deze draagt er zorg voor dat alle verzamelde of verkregen privacy gevoelige informatie wordt verwerkt, bewaard en beveiligd. Dit om de gegevens welke actief- dan wel passief verkregen zijn van bezoekers en gebruikers van Paragnostenhulp te verzekeren dat deze niet aan derden worden getoond of overgedragen. Een uitzondering is wanneer deze gegevens een onmisbaar element zijn om bedrijfsprocessen te laten functioneren.

Aangaande Paragnostenhulp

Van alle bezoekers van een website worden zonder dat Paragnostenhulp daar zelf om vraagt bepaalde gegevens verzameld, dit zijn gegevens zoals IP-adressen, Netwerk Protocollen en gebruikte besturingssystemen. Deze gegevens zijn noodzakelijk, ongeacht waar u het internet voor gebruikt. Vervolgens zijn er ook nog gegevens die wel actief worden verzameld door Paragnostenhulp de zogeheten ‘cookies’. Deze cookies maken het mogelijk te bepalen hoe bezoekers zich op onze website gedragen (welke artikelen of pagina’s worden veel, weinig of niet bekeken).. Deze informatie is echter niet te herleiden tot individuen en dient alleen om inzicht te verkrijgen in bezoekersgedrag op de website. Op basis van deze gegevens kunnen dan eventueel reclamecampagnes of aangeboden diensten worden aangepast om zo een breder publiek  te kunnen bereiken en meer maar vooral nieuwe klanten te interesseren voor de aangeboden diensten.

Tot slot heeft iedere persoon die gebruik maakt van de diensten van Paragnostenhulp recht op inzage van de gegevens die Paragnostenhulp over hem of haar verzameld heeft; u kunt deze gegevens per e-mail opvragen bij info@paragnostenhulp.nl. Paragnostenhulp zal U dan binnen een termijn van 30 dagen per e-mail uw gegevens verstrekken. Voor overige vragen omtrent de uitvoering of handhaving kunt U contact met Paragnostenhulp opnemen door gebruikt te maken van het contactformulier bereikbaar via a Contact.

Namens Paragnostenhulp,

Eigenaar             : René van der Vliet

Adres                  : Biesbosch, 1181 JD

Plaats                  : Amstelveen

Telefoonnummer  : 0031 – 6 1328 1497

E-mailadres          : kalebouwbam@hotmail.com